הנפקת אישורי תקינות גנרטורים לכיבוי אש

הנפקת אישור תקינות גנרטורים לכיבוי אש

הנפקת אישורי תקינות גנרטורים לכיבוי אש

Issuing a certificate of correctness for fire extinguishing generators